Ahenda

  • 29-01-2022 » Vlooienkrantje
  • 05-02-2022 » Endjesdurpbal
Volledihe Ahenda

Ut laetste nieuws


13 november 2021

Me Staen d’r Hekleurd op!

Ut motto voh de Woaidaehen 2021-2022 is bekend: Me Staen d’r Hekleurd op! Tiejes un spesjaále Elluf-Elluf viering Achter ‘t Durp ei Pliessie Witte ut nieuwe motto voh de kommende Woaidaehen bekend hemaekt. Nae de muzikaele openieng deur Luuze Leven wier om vuuf ure de film hestart. De anwezige Vlôôien in Lûûsjes zaehe oe da […]

» Leèze


6 november 2021

UPDATE Daar haen me wéér: Elluf-Elluf gaet nie deur!

Update 11 november 2021 Jist odde me nog goed nieuws! Mar noe bliekt dat ut tog nie verstandih is om Elluf-Elluf groóts te viere. Hezien de oploópende besmettingen in de kommende maetréhèle ebbe me beslote om Elluf-Elluf in anhepaste in kleinere vorm te vieren. Deze keuze is meej pien in ut ‘art hemaekt, mar ut […]

» Leèze


22 augustus 2021

Ledenvergadering 7 september

Beste Vlôôien, Beste Leden, Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Woaidaehenverêênehing de Vlôôientrappers op dinsdag 7 september vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Vossenkuil, Oud-Vossemeer. Agenda– Opening– Jaarverslag secretaris– Verslag penningmeester– Bestuurlijke mededelingen– Aftredend en niet herkiesbaar: Priscilla Hommel (algemeen bestuurslid)– Aftredend en herkiesbaar: Niels Havermans (voorzitter)– Verkiezing nieuw algemeen bestuurslid– […]

» Leèze

CV de Vlôôientrappers

Ut Prottekol

Ze zette hun beste beentje voór in loópe oaltied voorop in de pollonaise. Maek kennis meej ons Prottekol!

Ut Prottekol

Ahenda

Ut Woaidaehenseizoen staet bol van de evenementen. Bekiek de volledihe agenda!

Ahenda

CD in Kittuk

Elluk jaer maeke m’n nieuwe mersjendeis, dienk an un CD, Kittuk, broche, vlagge in nog vee meer!

CD code

Dweilbands

Grôôt Pesôôt is vier dweilbands rijk! Bentje Betoetert, De Lamsôôren, Luuze Leven in Oemommenoe! Op elluk evenement bin ze anwezig.

Jeugdgevollug

Maek kennis meej ons mooie Jeugdgevolg. Wil je zelluf ok in ut Jeugdgevolg? Geéf je’neihe op!

Ut Jeugdgevolg

Sponsoren

Onze sponsoren maeke de Woaidaehen mede meuheluk!

Oalle sponsoren