Heschiedenis

Motto’s Woaidaehen

 • 1992-1993 Me kieke de kat uut de boam
 • 1993-1994 Je bin toch nie maanseschoef?
 • 1994-1995 Me bin dur un uul uutgebroeid
 • 1995-1996 ‘t Is oaltied hin karemus
 • 1996-1997 Opgepoest bih m’n
 • 1997-1998 Ut loop as ‘n jee
 • 1998-1999 M’n a anhenaeme joekte
 • 1999-2000 Me boere hoed
 • 2000-2001 Ut is ‘t ouwe in ‘t eihe
 • 2001-2002 Ut is bie de bêêsten af
 • 2002-2003 Ut is oamè polletiek!
 • 2003-2004 M’n è vee in uus!
 • 2004-2005 Ik voel ‘t an m’n waeter!
 • 2005-2006 Op ons kuh je bouwe!
 • 2006-2007 Oe kan’t zo hroeie!
 • 2007-2008 Oalles mee maete!
 • 2008-2009 Fêêst dit jaer op stand!
 • 2009-2010 In hin 600 jaer
 • 2010-2011 Me spele môôi weer!
 • 2011-2012 Me maeke d’r un sport van
 • 2012-2013 ‘t Ei vee om ‘t lief!
 • 2013-2014 Oe ‘ard kan ‘t gaen!
 • 2014-2015 Mag ik deze dans?
 • 2015-2016 M’n è de smaek te pakken!
 • 2016-2017 De Tied Vliegt
 • 2017-2018 Ut Spel is op de Waehen
 • 2018-2019 Me Klappe Uut de Schole
 • 2019-2020 Me Maeke d’r Wèrk van!

Behin jaeren 70 wier op ‘t Veer un carnevalsverénehienge opgericht. Dit gebeurden in’t café dat à dae destieds stong. Dit café stong op un stéénworp afstand van de zohenaemde Vlóóieberg. À snel wier dennaem van de verénehienge bedocht: De Vlóóietrappers.
Anhezien at groepje dat à deze verénehienge in stand ieuw steeds kleiner wier, moste ze helaas nae un antal jaeren stoppe.
In de jaeren 80 hienge vee mènsen uut Oud Vossemeer carneval viere op Nieuw Vossemeer in op Altere. Vooral de zondagmiddag in ‘t “Dorps Koffiehuis” was beroemd.
In 1991 kwam Nel de Jong nae Frank Ommel in zei: “Dit mò toch ok op Vossemeer kunne!”.
Frank besprak dit mee Alfred Vis in Hans Etienne, in saemen zeije ze : “Kommede jaere è m’n ok op Vossemeer carneval”. Nae de carneval behon deze belofte eihelijk pas un bitje deur te driengen. Frank belden Hans in Alfred nog us op om hen ok an hun belofte te herinneren. Ze hinge méér mènsen bie mekoare zoeke.
Op 19 juli 1991 wier carnavalsverénehienge “Oud Vossemeer” opgericht. Dit jaer wier as jiste un 11-11-viering houwe. Ier wier jist un verhaederienge houwe, in wier de naem van de verénehienge in ere hersteld: ‘De Vlóóietrappers’. Vossemeerse carnevalsvierders wiere ‘vlóóien’.
Dae most natuurlijk wè un prins komme, mae wie most dat weze? Jos Voaders wilden ‘t wè un jaertje probere, mà mee 11-11 od’n wè un probleempje… ie ò dien aevud un fééstje van de zaek. Hin probleem, dan kwam’n toch wat laeter.
Mee ‘t motto “Me kieke de kat uut de boam” wier in ‘t zaeltje bie Hof van Holland boerekóóle hete in daenae heféést. Rond 11 ure kwam prins Jos de Jisten nae binnen, verhezeld dur de jiste nar, Anton (de Koning).
In de maenden daerop wier beslote om ok de kinders zo vee meuhluk te betrekken bie de verénehienge, want wie at de jeugd eit, eit de toekomst uuteindelijk!
Un jaer laeter odde m’n un nieuwe prins, Jack Voaders alias Prins Kedóóze. Ok kwam d’r un anvulling in de commissie prottekol mee un Pliesie (Witte), destieds Herwin Oek, in un hróóste boer, dit wier Alfred Vis.
Dae wier hekoze vor un echte Vosmeerse variant van ‘alaaf’of ‘agge mar leut et’, naemeluk ‘’T’IS VRÉÉD!’. Dat jaer wier ok beslote at de carneval beeindigt zou óóre op de Stasse Mispit; dae wier de ‘Roos Geveld’, un verwiezing nae president Roosevelt.
Ut jaer daerop was ’t ur un nieuwe hróóste boer: Bas Quist, alias boer de Rieke. Nae ut vertrek van Nar Anton ò Eric van Hees de eer om de rol van nar (Baptist) te haen vertolken. Un jaer laeter wier pliesie Witte vertolkt dur Tim van Mierlo in nog even laeter ieng Prins Kedóóze z’n steek an de kapstok in kwam d’r un nieuwe prins; niemand minder as oprichter Frank Ommel wier Prins Weijte. Carneval 2004 was’t leste jaer van nar Baptist. Op 11-11 2004 wier Jack Ommel as nieuwe narre bekendgemaekt, onder de naem Nar Kobus.
Ut seizoen 2006-2007 was nae 13 jaer functie ut leste jaer van Bas Quist as boer de Rieke.

De Vlóóietrappers bin un bloeiende verénehienge hóóre die atte onderde mènsen, hróót in klein, onder hróte waerdering op de béén kriehe op d’r vele activiteiten. De echte vlóóien kieke oaltied uut nae un echte ‘woaidag’, de naem die à de carneval op Oud Vosmeer hekregen eit, mae ok nae ut jaerlukse Vlóóiekrantje of de CD mee elluk jaer minstens 3 nummers.