Ledenvergadering 7 september

Beste Vlôôien, Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Woaidaehenverêênehing de Vlôôientrappers op dinsdag 7 september vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Vossenkuil, Oud-Vossemeer.

Agenda
– Opening
– Jaarverslag secretaris
– Verslag penningmeester
– Bestuurlijke mededelingen
– Aftredend en niet herkiesbaar: Priscilla Hommel (algemeen bestuurslid)
– Aftredend en herkiesbaar: Niels Havermans (voorzitter)
– Verkiezing nieuw algemeen bestuurslid
– Woaidaehen 2021-2022
– Rondvraag en wat verder ter tafel komt
– Sluiting

Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen als algemeen bestuurslid dienen zich uiterlijk 3 september schriftelijk aan te melden bij de secretaris, de aanmelding dient voorzien te zijn van 2 handtekeningen van leden van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering kunnen alle aanwezigen een stem uitbrengen op een van de kandidaten.

Tot ziens op dinsdag 7 september,

Bestuur Woaidaehenverêênehing De Vlôôientrappers

Secretariaat:
Frans Hommellaan 2
4698 BS Oud-Vossemeer
secretaris@vlooientrappers.nl

Vlooienjacht

Doe je zaterdagmiddag mee met de Woaidaehen Vlooienjacht? Een leuke carnaval speurtocht door Grôôt Pesôôt voor kinderen tot 12 jaar!

We starten en finishen bij het parkeerterrein voor de basisscholen, bij terugkomst krijg je een lekkere snoepzak!

Om afstand te kunnen bewaren vragen we je het volgende:

 • Loop in groepjes bestaande uit 1 huishouden of met maximaal 1 volwassene. Maak dus vooraf een groepje met je vriendjes of kinderen uit de straat. Maximaal 4 kinderen per groepje.
 • Meld je vooraf aan. Vrijdagavond ontvang je per mail de starttijd. Zorg dat je niet eerder van 5 minuten voor de start aanwezig ben bij de scholen.
 • Houd tijdens de speurtocht afstand van andere groepjes.

Aanmelden

Anmeldieng is geslote!

Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz!

Op zaeterdagavend 13 februwoari kan je meej ut jille gezin meejdoen an de jiste online Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz! Vanaf de banke hae je saemen meej je partner en de kinders strijden om de titel ‘Slimste Gezin van Grôôt Pesôôt’. Enige waj je nodig eit is un smartfoon of un leptop!

Meld je gehin voh zaeterdag 13 februwoari 11:11 ure an via ut formelier ier onder. Verdere informasie zal per e-mail verstuurd worre.

Lekker borrelen!

Meej Huys van Roosevelt ebbe me un smaekelijk pubquizpakketje samengesteld:

 • Wosteballetjes
 • Kipkluufjes
 • Dròhe woste (plakjes)
 • Crispy Bacons
 • Huysgemaekte zoute chips
 • Mini-wostebróódje
 • Kaesblokjes
 • Neutjes

Indien gewenst makkelijk op te warmen in magnetron.
Voor 11€

Bestelle bie Huys van Roosevelt via boeking@huysvanroosevelt.nl in via messenger in via 06-57506815. Bestellen kan tot vriedag 12 februwoari 12:00 ure.
Ut pakketje wor op zaeterdag 13 februwoari rond de middag thuus gebrocht.

Anmelden

Grôôt Pesôôtse Woaidaehen Pubquiz!

Woaidaehen 2021

Woaidaehen 2021

Beste Luusjes in Vlôôien,

Zaeturdag vieren me zo’as heweunluk ut Endjesdurpbal in kieze we ons jeugdgevollug. Voh ons de aftrap van ut nieuwe Woaidaehenseizoen. Mar… Dit jaer is oalles anders. Hin Jeugdgevolg, hin Stramme Vlôôienbal, hin meter bier, hin optocht, hin pien in je nôôt, hin Vlôôiencircus. Mar ok hin féést in ut café in hin polonaise in de Kuil, hin gehos op de mèziek van onze dweilbands, hin… noem mar op.

Helukkig is bie de Vlôôientrappers oaltied ut glas alluf vol. Me bekieke ut hraeg positief. Wél ut Vlôôienkrantje uus-an-uus, wél iets leuks voh de Luusjes in wél naedienke over de Woaidaehen 2022.

Ons Woaidaehen ‘art bluuf kloppe, un jaer ‘n pas op de plaets ‘ou ons nie téhe! De kommende weken zulle julder van ons óre, in we ‘ópe ok van jullie te óre! De Woaidaehen bluuve springlevend, oe moeilijk ut soms ok is.

Naemens iederjin van onze mooie verêênihing: ’t Is vrééd, bluuf sterk in bluuf hezond!

Woaidaehenverêênihing De Vlôôientrappers

Elluf-Elluf Tuus edisie

Ut is zo ver: Elluf-Elluf de Tuus edisie!

Nae de ankondihieng is ut tied om ons Joetjeop kanaal deur te spitte. Ier avast de favorieten van ut Prottekol:

Prins Kevin: Elluf-Elluf film meej Dokter Franc – 2012

Nar Silla: Ut Snorrekoor op ‘t Stramme Vlôôienbal – 2010

Boer Neuze: Daan Banaan op ‘t Bitterbal – 2007

Pliessie Witte: zoektocht naer un nieuwe Prins – 2010

Heniet tuus van ‘n unieke Elluf-Elluf-viering!

Helaes hin viering in ‘t café, hin motto, hin praetje van Boer Neuze.Mee ut Elluf-Elluf-Tuuspakket in ut online prohramma op zaeterdagaevud 7 november beleef je un nostalhische woaidaehenaevud tuus op de banke!  Ut Elluf-Elluf-Tuuspakket bestae uut:

 • Twee flesjes ‘Vlôôienbier”
 • Diverse lèkkere sneks in hapjes
 • Un historisch Vlôôientrappers-attribuut (mok-ok-è)

Ut pakketje oor op zaeterdag 7 november hratus op Grôôt Pesôôt tuusbezurgd, jillemae Corona-veilug.
Weun je buuten Grôôt Pesôôt, dan kan je ut pakketje, ok jillemae Corona-veilug, op komme aele.

Bestel ut Tuuspakket noe!

Elluf-Elluf 2020

Beste Vlôôien en Luusjes,

De recent aangescherpte corona-maatregelen maken het voor ons als vereniging onmogelijk om een Elluf-Elluf en Woaidaehenviering te organiseren. Maar dit komt natuurlijk niet als een verrassing.

Het eerder gestelde plan voor Elluf-Elluf hebben wij helaas ook moeten versoberen. Dit betekent dat we dit jaar geen motto, geen CD en geen kittik hebben. Dit alles wordt doorgeschoven naar hopelijk volgend jaar.

Gelukkig hebben we wel positief nieuws te melden, we gaan namelijk niet bij de pakken neer zitten. Op Elluf-Elluf, dit jaar op 7 november a.s., gaan we wel een online evenement opzetten en bieden wij alle Vlôôien de mogelijkheid om er thuis, volgens de dan geldende maatregelen, een feestje van te maken! Online kijken we terug naar de historie van de Vlôôientrappers en bieden we een leuk maar vooral lekker thuispakket met hapjes en drankjes aan. Hierover volgt snel meer informatie.

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor onze aangepaste plannen en dat we jullie op 7 november online mogen verwelkomen bij de unieke Elluf-Elluf viering.

’t Is Vrééd, CV de Vlôôientrappers